UTLÅN av klubbutstyr


REGLER FOR UTLÅN AV KLUBBUTSTYR


Det er tillatt for alle medlemmer i klubben med minimum grunnkurs (hav/elv) å låne utstyr i henhold til reglene beskrevet under. I utgangspunktet er alle aktiviteter tillatt (tur, lek, surf), men det er den enkeltes ansvar å behandle klubbens felles ressurser (ustyr) med respekt. For eksempel: Hvis du skal drive med brottpadling så unngå stein (hint: rockhopping betyr å bevege seg mellom/over stein/berg uten å være borti). Hvis du absolutt skal ha nærkontakt med stein/berg så bruk plastkajakk eller egen kajakk. Får vi for mye skader på ustyret vårt vil vi måtte stramme inn ordningen. Vi har full forståelse for at uhell kan skje, men dersom det skjer på hver tur er det på tide å øke sikkerhetsmarginene eller bruke privat utstyr.

 1. Medlemmer må ha betalt medlemskontingent til BSI-Padling før:

  1. Det blir gitt tilgang til naustet.

  2. Utstyr er tilgjengelig for utlån.

 2. Medlemmer uten kajakkplass må henvende seg til naust@bsipadling.no for å få tilgang. Tilgang blir gitt per gang.

 3. Medlemmer som leier kajakkplass i naustet, og har tilgang til naustet, skal følge de samme reglene som øvrige medlemmer ved lån av klubbens utstyr.

 4. Låneperioden av klubbutstyr begrenses til maks 2 døgn (ved ønske om unntak fra denne må det sendes søknad til klubben (til materialansvarlig hav/elv).

 5. Lån av klubbutstyr begrenses også til kun å gjelde personlig bruk, dvs. en kajakk, et spruttrekk, 2 stk. årer, en vest, en hjelm og en jakke/drakt.

 6. Forhåndsreservasjon av klubbutstyr er ikke tillat.

 7. Medlemmer som ønsker å låne klubbutstyr må alltid registrere dette inn i loggen i naustet, slik at BSI Padling til enhver tid har oversikt over hva som er utlånt, til hvem og når.

 8. Fellesaktiviteter i klubben har prioritet og førsterett til klubbens utstyr, og utlån vil da bli basert på tilgjengelig utstyr etter at fellesaktivitetens behov er dekket. Fellesaktiviteter er; kurs, faste padlinger og klubbturer. Kajakker med grønt merke i baug kan benyttes ved fellesaktiviteter. Dersom du er usikker på tilgjengelighet sjekk aktivitetskalender på vår nettside og evt. ta kontakt med aktivitetsleder for arrangement.

 9. Medlemmer som låner utstyr må sørge for følgende:

  1. At døren til naustet er lukket og låst etter utstyr er hentet ut/levert inn

  2. At utstyret blir rengjort (spylt) etter bruk. Padlebekledning bør etter skylling vrenges og henges opp med innsiden ut slik at innsiden tørkes først.

  3. At feil og mangler blir rapportert inn til Naust- eller Materialansvarlig både før og etter bruk. Se Sjekkliste for kajakkhelse for mer informasjon.

  4. At BSI Padling orienteres når utstyret er levert tilbake v/ registrering/utsjekk i logg.

 10. Medlemmer er ansvarlig for utstyret under hele perioden dette blir lånt fra klubben, og skal sørge for at dette håndteres forsvarlig. Medlemmer som låner utstyr vil bli holdt ansvarlig for tap, og skader som følge av uvettig bruk.

 11. Medlemmer som bryter reglene skal bli varslet skriftlig med en advarsel

 12. Etter andre gangs advarsel vil medlemmet bli ekskludert fra ordningen, og ikke lenger bli gitt tilgang til naustet.

Sjekkliste for utlån av klubbutstyr:

 1. Etter at utstyr er valgt ut, kontroller tilstanden til utstyret. Gi beskjed til material ansvarlig hvis det er mangler/defekt/skader.
 2. Noter i logg dato, navn, turmål, planlagt varighet (til-fra dato. NB! Maks 2 dager for lån av klubbutstyr). Merk også av på hvilke type utstyr du låner, og navn/nummer på kajakk.
 3. Ved retur og innlevering:
  1. Skyll utstyret godt. Kajakker skal skylles og tømmes for vann. Annet utstyr skylles og henges opp ute for å dryppe av litt før det henges tilbake på plass.
  2. Sett kajakk på plass
  3. Heng opp spruttrek, vest, årer, hjem og evt. drakt
  4. Noter i logg at utstyr er returnert
  5. Kontakt materialansvarlig hvis det er skader på innlevert utstyr. Se Sjekkliste for kajakkhelse for mer informasjon.

en kajakklubb i Bergen