Priser 2020

MEDLEMSKAP/MEMBERSHIP Ordinær/Ordinary Student
Pr kalenderår/Per calendar year 900,- 450,-
 
KAJAKKPLASS/KAYAK STORAGE Havkajakk/Sea kayak Elvekajakk/River kayak
Pr kalenderår/Per calendar year 1200,- 600,-
 
HAV/SEA Kode/Code Ordinær/Ordinary Student Ikke medlem Krav/Requirements
Grunnkurs/ Basic course GKH 1800,- 1300,- 2500,- -
Teknikkurs/ Technic course TKH 1800,- 1300,- 2500,- GKH
Aktivitetslederkurs/ Activity leader course AKH 2000,- 1500,- 2700,- GKH, TKH
Brottpadling 1 / Brottpadling 2 BRH 1700,- 1700,- - GKH, TKH / AKH
   
ELV/RIVER Kode/Code Ordinær/Ordinary Student Ikke medlem Krav/Requirements
Grunnkurs/ Basic course GKE 2000,- 1300,- 2500,- -
Sikkerhetskurs/ Safety course SKE 1800,- 1300,- 2500,- GKE
Teknikkurs/ Technic course TKE 1800,- 1300,- 2500,- GKE,SKE
Creekkurs/ Creek course CKE 1800,- 1300,- 2500,- GKE,SKE,TKE
Playboatkurs/ Play boat course PKE 1800,- 1300,- 2500,- GKE
Rescue III RIII Etter forespørsel/by request Etter forespørsel/by request Etter forespørsel/by request GKE,SKE
Aktivitetslederkurs/ Activity leader course AKE GKE,SKE,TKE
 
FELLES/GENERAL Kode/Code Ordinær/Ordinary Student Krav/Requirements
Rullekurs/Kayak rolling course RK 600,- 400,- GKE / GKH
Førstehjelpskurs/ First aid course FK 250,- 250,- -

en kajakklubb i Bergen