Gladnyhet – Det åpnes nå opp for utlån padleutstyr!

Det åpnes nå opp for utlån padleutstyr som: Spruttrekk, padlevest og padleklær. Vi følger retningslinjene fra Padleforbundet på vask og renhold av utstyr etter bruk. Vi stoler på at alle følger denne ved lån av utstyr på både private og offisielle padleturer.

Det står baljer og såpe (Zalo) til vasking og skylling av utstyr ved vannkranen i gangen ved klubbkajakkene. Utsyr henges til tørk på stativ i garderoben og henges ikke tilbake før det er tørt. La utstyret renne av seg ute før det flyttes inn i garderoben.

Link til rutine her.

Bruk av klubbhus og klubbutstyr – Covid 19

Det åpnes nå opp for å benytte klubbens kajakker og padleårer til klubbaktiviteter og som en del av klubbens utlånsordning. Forutsetningen for å låne kajakk og åre er at utstyret desinfiseres mellom hver bruk. Det er utarbeidet en rutine som beskriver hvordan dette skal gjøres. Denne SKAL følges. Det er kun kajakker og årer som kan lånes av klubbutstyr. Alt annet utstyr (som vest, spruttrekk og padleklær og neoprensko, åreposer, taueliner og lignende) skal ikke benyttes i denne perioden. Dersom ordningen misbrukes og kajakker ikke desinfiseres eller annet utstyr lånes vil klubben dessverre måtte stanse all bruk av klubbutstyr igjen. For generell tilkomst til klubbhuset gjelder de generelle smittevernsreglene og anbefalingene fra fhi. ALLE er ansvarlige for å følge disse! Dersom du er syk, har symptomer på sykdom eller er i karantene skal du ikke benytte klubbhuset i det hele tatt eller låne noe klubbutstyr. Se vedlagt rutine for bruk av klubbhus og utstyr. Covid19 og bruk av klubbhus og klubbustyr.docx

Klubbtur 1. mai

Klubbtur:
Det blir klubbtur 1. mai. Vi møter på Møvik kai kl 10:30

Vi padler ut mot Hisøy så ser vi ann forhold for å padle rundt øyen. Det er fremdeles kaldt i sjøen, så kle dere etter sjøtemperatur. Padledistanse ca. 15 km.

På grunn av Covid 19 blir det IKKE felles kjøring i regi av turleder.

Det er maks 12 deltagere. Vi kommer til å padle i grupper maks 5 i hver gruppe. Styret vil komme med retningslinjer for bruk av klubbutstyr. Vi kan øke deltakere om det melder seg flere aktivitetsledere.

Påmelding via deltager.no.

Les dette: http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-oppdatert-2204/

Hilsen Stian Anfinsen og Trond Blumenfeld

Tilgang klubbhus BSI Padling

Hei

Bruk av BSI Padlings fasiliteter (primært klubbhus) er basert på tillit. For å unngå spredning korona i tilknytning til klubbhuset ved tilsyn/bruk av privat utstyr må alle våre medlemmer følge norske myndigheters retningslinjer. Det er ikke håndsprit i klubbhuset, så alle må sørge for tilstrekkelig håndhygiene selv. Vi ber alle om å bruke egnede hansker og generelt unngå unødvendig opphold i klubbhuset.

Personer som er i karantene eller som ikke føler seg friske skal ikke bruke klubbhuset.

Vi følger situasjonen nøye og vil komme med ny informasjon hvis situasjonen endrer seg. Har du spørsmål vedrørende bruk av klubbhuset er det bare å kontakte oss i styret på e-post eller ringe (92419167).

Mvh Styret i BSI Padling

en kajakklubb i Bergen