Informasjon til turleder

Obligatorisk utstyr for turledere Hav
 • Vanntett pose til mobiltelefonen din (husk 1-1-3)
 • Reserveåre
 • Pumpe
 • Åreflotør (vurderes)
 • Nødraketter, røyk og bluss (vurderes)
 • Førstehjelpspose
 • Ekstraklær (ull/fleece)
Husk
 • Værmelding - padle mot vinden, så har du medvind tilbake
 • Oppmuntre til teknikk og redningstrening
 • Padle i gruppe - aldri aleine
 • Skyll alt klubbutstyr etter turen
På langtur og overnattingstur
 • Det skal alltid være to turledere på fellestur
 • Når man sender ut info om turen skal den graderes
 • Krav om introkurs eller tilsvarende
 • Sjekk deltakernes utstyr (sikkerhetsutstyr, mat, kleskift osv.)
 • Sjekk ut erfaring og ferdighet på ukjente deltakere før man legger ut på tur (f.eks ringe noen dager før)
 • Turleder skal ha ansvar for årepose, pumpe, reserveårer, nødraketter, telefon og førstehjelpsutstyr
 • Husk kart og kompass
 • Oppfordre folk om å ta vare på klubbutstyr (f.eks. minne folk på å ta opp senkekjølen og ikke bruke redningsvester som sitteunderlag)

HMS

BSI Padling har utarbeidet HMS for sine aktiviteter: HMS for BSI-NPF Intro- og Grunnkurs HMS for BSI-NPF Teknikkurs HMS for BSI-NPF Aktivitetslederkurs HMS for BSI turer HMS for BSI rullekurs i basseng HMS'er for elv kommer. Har du innspill – send en e-post til leder@bsipadling.no

en kajakklubb i Bergen