BSI Padling har i padlesesongen faste tirsdags- og torsdagspadlinger. Oppmøte i klubbhuset slik at man er klar til å gå på vannet kl. 18:00. Padlingene varer typisk til kl. 21:00 (ferdig på vannet og utstyr ryddet på plass). Se aktivitetskalenderen for planlagte tirsdags- og torsdagspadlinger.