Sars-CoV-2 er et smittsomt lungevirus som forårsaker sykdommen Covid-19 og har blitt erklært som en global pandemi den 11. mars. Norge innførte 12. mars de mest inngripende tiltak i fredstid for å stanse viruset. I skrivende stund (16. mai) har disse tiltak ført til en stabil smittesituasjon slik at det er mulig å gjennomføre organisert idrettsaktivitet igjen.

Oppdatering 17. august 2020:Etter en lang periode med lave smittetall har økt reiseaktivitet ført til oppblomstring av lokal smitte. Det er er derfor ennå mer viktig å følge myndighetenes smittevernregler.

Dette dokumentet skal i denne sammenhengen gi noen regler for sikre smittevern i elvepadling.

Disses reglene erstatter ikke myndighetenes råd og tiltak, men skal gi retningslinjer hvordan man skal gjennomføre elvepadlingsaktivitet i regi av BSI Padling i forbindelse med myndighetenes smittevernregler. Vi viser derfor først til Folkehelseinstitutt sine sider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Videre ha Norges Padleforbundet utarbeidet noen generelle regler og retningslinjer for padling og spesielt: vaskerutiner.

http://www.padling.no/koronainfo/

FHI og Helsedirektoratet har flere gange utpekte de mest sentrale smittevernreglene:

  • Holde deg hjemme når du er syk (også hvis du er bare litt forkjølet)
  • Teste deg når du mistenker symptom som ligner på Covid-19
  • Har god hånd og hostehygiene
  • Holde 1 meter avstand til andre

Vi skal her først og fremst «legge til» retningslinjer spesielt for elvepadling.

Elvepadling og padling generelt er en idrett som tilbyr gode muligheter for å holde fysisk avstand. Likevel er det noen utfordringer til smittevern her. Disse er:

A. Utstyr

Om du ikke har eget utstyr og derfor må bruke klubben sitt, kan dette være en potensiell smittekilde fordi viruset overlever på forskjellig overflate i noen timer.

Tiltak:Derfor er det veldig viktig at utstyret blir grundig skillet med såpe. Vi viser her til å følge de vaskerutiner som er utarbeidet fra NPF og som gjelder i BSI.

https://bsipadling.no/gladnyhet-apnes-na-utlan-padleutstyr/

B. Tilkomst/Shuttling

Elvepadling betyr for de fleste som oftest også å kjøre bil (de fleste elvene vi padler i BSI befinner seg på Voss). Inne i bilen er ofte vanskelig å holde den anbefalte avstanden på en meter. Derfor kan det være en smitterisiko å kjøre sammen med andre personer du ikke deler husholdet med. «Shuttling» (dvs. transport mellom Put-In og Take-Out) generelt innebærer samkjøring er en spesiell utfordring her.

Tiltak:For å redusere smitte gjennom samkjøring er det anbefalt å bruke steder og strekninger som kalles for «park and play», dvs. man holder seg til et stryk eller kort strekning der det er mulig å bære kajakken rask og enkelt opp igjen eller gå tilbake til bilen.

Mest aktuelt i denne sammenhengen er:

  • Slalombane ved Voss Aktiv, Grad I (Geoposisjon: 60°39.2976956′ N, 6°26.6721461′ Ø): best egnet for helt ferske padlere eller for å holde grunnkurs.
  • Skjelvika a.k.a. Øvre Stranda, Grad II-III (Geoposisjon: 60°45.8520775′ N, 6°29.5409453′ Ø): bra egnet for nybegynnere og viderkommende, enten man kan holder seg til fyrste stryket (svingen) der man bare bære opp igjen, eller man padle hele strekningen, det tar ca. 10-15min å gå tilbake til Put-In.
  • Vilmarksleiren (Nedre Stranda), Grad III (Geoposisjon: 60°44.349832′ N, 6°29.4228519′ Ø): veldig bra for viderkommende som vil utfordre seg, enkelt og rask og bære opp igjen, det går en sti langs elva i skogen.

Tilkomst til elva må vi gjøre om til eget ansvar. Du må velge selv med hvem du vil sitte på. Bruk av munnbind kan være aktuelt hvis du kjører bil med fremmede personer og avstand på 1 meter kan ikke sikres.

C. Elveredning

Når man havner i en posisjon på elva der man er avhengig av andre for å komme seg i sikkerhet (f. eks. svømming) kan det skje at man ikke kan holde anbefalt avstand på 1 meter.

Tiltak:Spesielt i disse koronatider er det ekstra viktig for oss som driver med en utendørsidrett som innebærer enn viss risiko å ikke legger mer press på helsevesenet. Det er derfor ikke tiden for å «pushe» ekstra hard men istedenfor jobber med egen teknikk (og ikke minst ha det gøy) på strekninger man føler seg trygt på. Plan derfor med litt ekstra marginer for tiden.

Hvis en forlater båten og svømmer så er i første omgang det beste om han kan svømme til land/inn i en bakevje selv. Andre padlere hjelper med å berge utstyret. Hvis dette er ikke mulig, så er bruk av kastelinje fra land eller cowtail fra båten en trygg redningsmåte som innebærer veldig liten smitterisiko.

Om en person er bevisstløs eller ikke puster må det selvsagt gjennomføres førstehjelp som vanlig (livet er alltid viktigst). Men ta ekstra hensyn for å unngå farlige situasjoner!

D. Ellers

Hvis det i etterkant av en tur- eller kurs blir oppdraget smitte så er det viktig at vi alltid har en liste med telefonnummer og adresser av alle deltakere for å sikre smittesporing.