- en kajakklubb i Bergen -

Bli medlem

BSI Padling benytter Min idrett (Min idrett (nif.no)) levert av Norges Idrettsforbund for medlemsregister.

Se denne veiledningen til hvordan søke om medlemskap.

Medlemskapet løper til en melder seg ut på https://minidrett.nif.no tilsvarende som ved innmelding.

See this guide for how to apply for membership.

The membership is active until cancelled by the member through https://minidrett.nif.no (similar approach as when applying for membership).

BLI MEDLEM

Se Praktisk Info for mer informasjon

Vi er nå i Breiviken

Aktivitetskalender