Alle innlegg av Oddgeir Liasjø

NM i surfski

Hei alle padlere, Det er NM i surfski neste helg i Arendal: http://www.padling.no/surfski/ Med én ekstra kvinnelig deltager kan det også kåres NM i kvinneklassen!

BSI padling har noen surfski og eventuelle deltakere kan melde sin interesse for å låne disse og representere BSI Padling.

Mvh BSI Padling info

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i BSI Padling – Oppdatert info 12.06.19

Hei alle medlemmer i BSI Padling,

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i BSI Padling. Se vedlagt innkalling.

Se nå også Ekstraordinært årsmøte - tilleggsinformasjon.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes tirsdag den 18.06.2019 kl.18:00 i det potensielle nye klubbhuset vårt i Breiviken 3B, 5042 Bergen.

Styret har etter føring fra det ordinære årsmøtet jobbet videre med alternative løsninger for klubblokale. Nye forhandlinger med Bergen kommune har resultert i et nytt tilbud. Dette tilbudet gir oss muligheten til å utvikle klubben vår videre. Vi kan få til et klubbhus der det er både lyst, varmt og trivelig å oppholde seg. Vi kan samtidig sikre en tryggere økonomisk drift i mange år og ha muligheten til å bygge oss opp kapital for framtidige investeringer. Vi i styret mener derfor at det eneste rette er å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til om vi skal utnytte denne muligheten.

Et av ankepunktene mot alternativet i Breiviken, både i mulighetsstudien som ble utført i 2018 og i diskusjon på det ordinære årsmøtet i 2019, var en svært kort leieavtale samtidig med at det vil kreve en del arbeid/investeringer for å heve standarden til over den vi har i Sandviksboder 78B i dag. Vi har nå fått tilbud om en langsiktig avtale med Bergen kommune og dette gir et helt annet handlingsrom for å investere i innvendige oppgraderinger i Breiviken.

På årsmøtet vil vi orientere om tilbudet fra Bergen kommune om å leie Breiviken, samt gå gjennom hvordan vi ser for oss å oppgradere lokalet i Breiviken til en høyere standard enn det vi har i dag. Det vil presenteres et kostnadsoverslag basert på faglige vurderinger på hva som bør gjøres og hva det vil koste. Vi velger å holde årsmøtet i Breiviken slik at alle har en mulighet til å se området og lokalet, samt at det gir oss en mulighet til å beskrive hvordan vi ser for oss å oppgradere lokalet innvendig.

I tillegg vil det legges fram oppdateringer angående dagens lokasjon, Sandviksboder 78B, og alternativet med muligheter for å få til et lokale iKristiansholmi framtiden.

Dette er en svært viktig sak for framtiden til BSI Padling og vi håper at flest mulig av klubbens medlemmer møter opp på det ekstraordinære årsmøtet.

Ved spørsmål ta kontakt med oss i styret.

På vegne av Styret i BSI Padling 2019

Anja Rydning

Leder