Alle innlegg av anja

Påmelding til høstsamling hav 2020

Nå er program og påmelding for høstsamlingen 2020 klart. Her er det bare å melde seg på. Legg merke til at det er egen påmelding for hver dag. Lørdag 31.10.20 https://www.deltager.no/hostsamling_bsi_padling_dag_1_31102020 Søndag 01.11.20 https://www.deltager.no/hostsamling_bsi_padling_dag_2_01112020 På vegne av arrangementskomiteen Anja (+Christin, Bente, Stian, Siren)

Faste padlinger hav gjenopptas

Tirsdags- og torsdagspadlinger hav gjenopptas fra og med 13 oktober. Siste uken er benyttet til å gå gjennom torsdagspadlingen 1 oktober. I første omgang fokuserer klubben på at eksisterende rutiner skal følges. Sjekkliste gjøres tilgjengelig for aktivitetsledere (i klubbhus og på hjemmesiden). Videre vurderer vi om det skal gjøres endringer (egen arbeidsgruppe) i rutiner og hms-plan for tur hav. Minner om alle må ha med seg lykt (vanntett hodelykt og eventuelt annet egnet lys til person og kajakk) nå i høst. Hilsen Styret

Pause i faste padlinger hav

Til alle medlemmer, Etter torsdagspadling sist uke (1. oktober) ønsker klubben å gjennomføre en grundig evaluering av den turen. Evalueringen vil pågå i uke 41. Den uken vil derfor tirsdagspadling 6 oktober og torsdagspadling 8 oktober utgå. Vi beklager dette. Men vi i styret mener det er viktig å gjennomføre en god evaluering før vi gjenoppretter de faste padlingene. Rutiner vil gjennomgås og om nødvendig oppdateres. Vennlig hilsen Styret

Høstsamling hav 31 oktober og 1 novmeber

Høstsamling hav 2020 31. oktober og 1 november 2020 10.00 – 17.00 Høstsamling 2020 blir litt lik og litt forskjellig fra tidligere år. Denne gangen blir samlingen arrangert som to dagsturer. Sett av datoene 31 oktober og 1 november. Det blir et variert program begge dagene. Påmelding kommer via deltaker.no om ikke så lenge. Du må melde deg på begge dagene (hver sine event). Program vil sannsynligvis inkludere dagstur, bølger og brott, teknikk av ymse slag.

Klubbtur hav 16 mai

Det inviteres til klubbtur lørdag 16 mai. Målet er å trene på håndtere kajakk og åre i litt forhold (og padle litt tur).  Se arrangement på deltaker.no for informasjon og påmelding. https://www.deltager.no/klubbtur_16_mai_med_bsi_hav_16052020  Mvh Anja 

Bruk av klubbhus og klubbutstyr – Covid 19

Det åpnes nå opp for å benytte klubbens kajakker og padleårer til klubbaktiviteter og som en del av klubbens utlånsordning. Forutsetningen for å låne kajakk og åre er at utstyret desinfiseres mellom hver bruk. Det er utarbeidet en rutine som beskriver hvordan dette skal gjøres. Denne SKAL følges. Det er kun kajakker og årer som kan lånes av klubbutstyr. Alt annet utstyr (som vest, spruttrekk og padleklær og neoprensko, åreposer, taueliner og lignende) skal ikke benyttes i denne perioden. Dersom ordningen misbrukes og kajakker ikke desinfiseres eller annet utstyr lånes vil klubben dessverre måtte stanse all bruk av klubbutstyr igjen. For generell tilkomst til klubbhuset gjelder de generelle smittevernsreglene og anbefalingene fra fhi. ALLE er ansvarlige for å følge disse! Dersom du er syk, har symptomer på sykdom eller er i karantene skal du ikke benytte klubbhuset i det hele tatt eller låne noe klubbutstyr. Se vedlagt rutine for bruk av klubbhus og utstyr. Covid19 og bruk av klubbhus og klubbustyr.docx