Kategoriarkiv: Generelt

BSI Triathlon 2017

Triathlon_kart3Vi inviterer til BSI triathlon 2017 - sett av ettermiddagen/kvelden torsdag 22. juni. Videre info sendes til medlemslisten, her er det også info for påmelding. Løypen er den samme tidligere år med 1ste etappe padling, 2dr etappe svømming og 3dje etappe løping. Det er to klasser – individuell og lag. Nytt av året er at det er en mulig to-deling av løpeetappen for lag (se kart; løping 1 og løping 2), sånn at man kan ha enten 3 eller 4 etapper totalt. Ingen endringer for individuell klasse. Vi trenger litt hjelp av noen som kan være funksjonærer til selve gjennomføringen – tidtaker og sekretær, sikkerhet på sjøen og i strandsonen. I tillegg trenger vi heiagjenger - alle etappene har BSI-naustet som utgangspunkt. Etter løpet er det sosialt med kurvfest. Alle tar med litt kald-mat som kan deles med andre. Bli med, dette blir gøy! hilsen Bente og Anja  

Nye regler for Utlån av utstyr & Minidrett.no som medlemsregistreringssystem

På vegne av Styret ønsker jeg å informere dere om noen endringer som vi har nylig innført i klubben: Nye regler for utlån av utstyr – Fadderordningen – Material ressursgruppe Vi har allerede informert om de nye reglene for utlån av utstyr (de finnes her: http://bsipadling.no/utlan-av-klubbutstyr/). Som følge av de nye reglene har vi avviklet fadderordningen og opprettet en material ressursgruppe. Vi utfordrer alle dere til å bli med i denne ressursgruppen. Vi ønsker å vedlikeholde utstyret på best mulig måte og trenger hjelp for å nå målet. Dere kan kontakte materiansvarlig for å få mer informasjon om ressursgruppen, eventuelt melde dere på. Bruk av MinIdrett.no som medlemsregistreringssystem Alle idrettslagene i Norge er blitt påbudt å bruke et godkjent medlemsregistreringssystem. Vi har begynt å bruke Klubbadmin for det formålet. Dette krever at alle medlemmene må registreres i MinIdrett.no og søke medlemskap i BSI Padling derifra. Vi har laget en kort veiledning som viser hvordan dette gjøres (se http://bsipadling.no/bli-medlem/). Jeg ber alle om å fullføre registreringen i klubben via MinIdrett.no snarest. Dere som allerede er registrert, sjekk gjerne data som er registrert mot deres konto. Det er spesielt viktig at informasjonen i de følgende tre felt i Mindrett.no er registrert korrekt. Vi skal bruke den informasjonen for å opprettholde mailingslister, fakturering i neste år, osv: Padlegruppe: Havpadling/ Elvepadling Kompetanse: høyste sertifisert kompetanse (f.eks Grunnkurs, Teknikkurs, Aktivitetslederkurs...) Medlemskap kategori: Ordinær medlem / Student (se steg 3 i veiledningen).

Padletur med surfski og grillkos på Milde

Søndag den 28. mai er det padlingens dag og BSI padling ønsker alle sine medlemmer velkommen til en padletur med grillkos. Turen begynner i Mildevågen og tilpasses vær og deltakernes padleerfaring. Både nybegynnere og erfarne padlere er velkommen til å delta. Turen legges til rette slik at alle skal få oppleve utfordring. Det kan lånes surfski av klubben (klubben kan stille med 3 slike) og Hallvard Torp skal vise hvordan å padle disse. Padleturen begynner på vannet kl. 14, den varer ca. 2-3 timer og avsluttes med grilling på stranden mellom kl. 16.30-19.30. Grillmaten stilles av klubben og Bjørn Eikeland skal hjelpe til at det blir en smakfull opplevelse :D Jeg trenger det endelige antall personer som skal være med på grillingen innen tirsdag 24. mai, for bestillingen. Påmeldinger etter den datoen går greit men det kan ikke garanteres at det blir nok grillmat til de som har meldt seg på et senere tidspunkt. For påmelding send mail til marika.claus83@gmail.com eller klikk «skal» på facebook arrangementet. Padleturen starter som sagt kl 14.00 på vannet i Mildevågen og. Deltakere som skal låne utstyr og trenger hjelp med transport av kajakk til Mildevågen møtes kl. 12.30 ved naustet i Sandviken. Dersom du vil være med på padleturen og trenger hjelp med utstyr og transport ta kontakt med meg senest i løpe av fredagen den 26.mai. Vel møtt, Marika

Rutiner/regler for utlån av klubbutstyr

Som vedtatt på Årsmøtet har styret nå utarbeidet regler og rutiner for utlån av klubbutstyr. Medlemmer som ønsker å låne utstyr må ta kontakt med Naustansvarlig (eller medlemmer i BSIPadlings styre) for å få tilgang. Tilgang blir gitt pr. gang. Det er også opprettet og lagt ut en ny logg. Alt lån av utstyr skal føres i loggen. Rutiner for utlån av klubbutstyr:
 1. Ta kontakt med Naustansvarlig/BSIPadlings styre for å få tilgang til naustet.
 2. Etter at utstyr er valgt ut, kontroller tilstanden til utstyret. Gi beskjed til material ansvarlig hvis det er mangler/defekt/skader.
 3. Noter i logg dato, navn, turmål, planlagt varighet (til-fra dato. NB! Maks 2 dager for lån av klubbutstyr). Merk også av på hvilke type utstyr du låner, og navn/nummer på kajakk.
 4. Ved retur og innlevering:
  1. Skyll utstyret godt.
  2. Sett kajakk på plass
  3. Heng opp spruttrek, vest, årer, hjelm og evt. Drakt
  4. Noter i logg at utstyr er returnert
  5. Kontakt material ansvarlig hvis det er skader på innlevert utstyr.
REGLER FOR UTLÅN AV KLUBBUTSTYR
 1. Medlemmer må ha betalt medlemskontingent til BSI-Padling før:
  • Det blir gitt tilgang til naustet.
  • Utstyr er tilgjengelig for utlån.
 2. Medlemmer uten kajakkplass må henvende seg til utnevnte kontaktpesoner i BSI Padling for å få tilgang. Tilgang blir gitt per gang.
 3. Medlemmer som leier kajakkplass i naustet, og har tilgang til naustet, skal følge de samme reglene som øvrige medlemmer ved lån av klubbens utstyr.
 4. Låneperioden av klubbutstyr begrenses til maks 2 døgn.
 5. Lån av klubbutstyr begrenses også til kun å gjelde personlig bruk, dvs. en kajakk, et spruttrekk, 2 stk. årer, en vest, en hjelm og en jakke/drakt.
 6. Forhåndsreservasjon av klubbutstyr vil ikke være mulig
 7. Medlemmer som ønsker å låne klubbutstyr må alltid registrere dette inn i loggen i naustet, slik at BSI Padling til enhver tid har oversikt over hva som er utlånt, til hvem og når.
 8. Fellesaktiviteter i klubben har prioritet og førsterett til klubbens utstyr, og utlån vil da bli basert på tilgjengelig utstyr etter at fellesaktivitetens behov er dekket.
 9. Medlemmer som låner utstyr må sørge for følgende:
  • At døren til naustet er lukket og låst etter utstyr er hentet ut/levert inn
  • At utstyret blir rengjort (spylt) etter bruk
  • At feil og mangler blir rapportert inn til Naust- eller Materialansvarlig både før og etter bruk
  • At BSI Padling orienteres når utstyret er levert tilbake v/ registrering/utsjekk i logg.
 10. Medlemmer er ansvarlig for utstyret under hele perioden dette blir lånt fra klubben, og skal sørge for at dette håndteres forsvarlig. Medlemmer som låner utstyr vil bli holdt ansvarlig for tap, og skader som følge av uvettig bruk.
 11. Medlemmer som bryter reglene skal bli varslet skriftlig med en advarsel
 12. Etter andre gangs advarsel vil medlemmet bli ekskludert fra ordningen, og ikke lenger bli gitt tilgang til naustet.