Alle innlegg av Hallvard

VIKTIG nytt om betaling og våttkort

Det blir nokon endringar i betalingen i 2008: 1. Alle medlemmer MÅ ha våttkort. Dei som ikkje har dette kan få det til prisen av kortet (50 kr) ved å vise at dei beherskar elementa frå introkurset http://padling.no/t2.asp?p=56251 Det blir to høve til dette: Datoar kjem snart. 2. Våttkortet MÅ ha oblat for betalt medlemsavg. eller naustleige (dette bestiller du i nettbanken enten ved betaling, eller etterpå om du allerede har betalt). Om nokon lurer på kvifor vi innfører dette er det eigentleg berre ein handheving av reglar klubben har hatt i mange år. Alle må betale, sjølvsagt. Alle medlemmar må ha introkurs eller tilsvarande erfaring for å padle med oss ELLER ha kajakk i naustet. Det har vist seg vanskeleg å kontrollere betalinga, delvis fordi folket er dårlege til å skrive kva dei betalar for, delvis fordi det har vore upraktisk å stå med medlemslister som endrar seg dagleg i periodar å sjekke på padleturar. No må alle berre sørge for å ha med våttkortet.

NPF Aktivitetslederkurs 28.-30. mars

BSI arrangerer NPF Aktivitetslederkurs 28.-30. mars. Det blir oppmøte på Langøy på Sotra kl. 18:00 fredagen og vi er ferdige på Sotra kl 18:00 søndagen. Vi har Langøy kystkultursenter til disposisjon hele helgen, men sover i telt på plenen utenfor. Bsi står for middag fredag og lørdag (det blir litt ekstra kostnad for mat og leige av hytte/rorbu, men vi holder det på et ok nivå). pris 1800kr inkl mat. Husk: du må ha tatt NPF Teknikkurs og ha loggført 10 turer. Du må være sikker på redning og egenredning i 3 stjerners farvann - litt bølger og vind. Påmelding til: lidun@online.no

Endelig innkalling til årsmøte

Styret i BSI Padling kaller med dette inn til årsmøte 31.01. kl. 18:00 på Realfagsbygget, auditorium 3 Sakelisten er klar og ser slik ut: Årsberetning 2007 Regnskap 2007 Valg av nytt styre Valg av ny valgkomite Vedta nye vedtekter (se venstre kolonne) Visjon 2008 Budsjett 2008 Foreløpig ser forslaget til styret slik ut: Leder og sikkerhetsansvarlig: Hallvard Torp (som i 07) Nestleder og kursansvarlig: Lidun Hareide (som i 07) Naustansvarlig: Oskar (ny) Kasserer: Kristin Sunde (ny) Infoansvarlig: Harald Skontorp (som i 07) Tirs/torsd ansvarlig: Mailin Bjørnetun (som i 07)
Siste styrepost: Jens/Hans Petter/Ingrid Hilsen Hallvard Torp Leder BSI Padling