Alle innlegg av bente

Aktivitetsledertreninger for sesongen 2017

Vi vil fortsette med aktivitetsledertreninger for sesongen 2017, og holder på siste onsdag i hver måned, fra april til oktober. Det er fremdeles ingen behov for påmelding – kom hvis du har lyst og det passer! Vi blir uansett glad for å se deg! Første samling blir onsdag 26. april – sett av datoen allerede no. Dette blir et tørt(!?) møte med planlegging for sesongen – dvs ingen padling denne kvelden. Vi kommer tilbake over påske med info om tid og rom et sted på univers(itet)et. Vi håper du vil være med og bidra til og på disse treningene, og samtidig vil vi prøve å bruke noe av dette videre til aktivitet i klubben for de øvrige medlemmene. Håper du ble litt nysgjerrig og vil være med å skape et godt og utviklende miljø i klubben vår! Vi trenger akkurat DEG! Send oss gjerne noen ord dersom du har noe i tankene… hilsen Atle og Bente

BSI Padling medlemsmøte – «Klubben for alle. Hva er målet med vår klubb?» (del2)

Vi inviterer alle medlemmer i BSI Padling til nytt medlemsmøte med tema – «Klubben for alle. Hva er målet med vår klubb?» (del 2) Dette er en fortsettelse av møtet vi hadde i oktober. Alle medlemmer i BSI Padling kan delta, uavhengig av om en var med på møtet i oktober eller ikke. Vi ønsker fremdeles å engasjere alle medlemmer i klubben, uavhengig av padleerfaring og ambisjoner. Gry og Trond fra NPF kommer på nytt besøk til oss for å hjelpe oss til å komme nærmere en plan for hvordan utvikle klubben. Målet er fremdeles å lage en handlingsplan for klubben som skal legges frem på nyåret (forhåpentligvis til årsmøtet). Møtetid: Torsdag 12. januar 2017, kl 17.30 – 21.30 Sted: Idrettens hus, Brann Stadion Påmelding via arrangement på «BSI Padling»-facebook eller pr mail: tilsolbben@gmail.com Opplegget fungerer best når vi er mange tilstede, og vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å være med denne kvelden. Anbefaler alle å lese gjennom NPF sin Virksomhetsplan før møtet. Link følger lenger nede. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe. Hilsen Siren, Stian og Bente   Info/bakgrunn som sendt ut til første møte som var i oktober: Som en oppfølging av fjorårets kontaktmøte med NPF og diskusjon på årsmøtet, har styret satt ned en gruppe bestående av Siren, Stian og Bente som fikk i oppgave å undersøke hvordan vi kan utvikle klubben. En slik oppgave kan løses best ved å involvere flest mulig av klubbens medlemmer. Dette er et viktig møte hvor vi skal jobbe med oss selv og hvordan vi ønsker at klubben vår skal utvikle seg, og vi ønsker å engasjere alle medlemmer i klubben, uavhengig av padleerfaring og ambisjoner. NPF har fokus på klubbutvikling gjennom Virksomhetsplanen og sitt generelle arbeid, og har utdannet egne klubbveiledere som kan hjelpe oss.  Vi får besøk av to av disse klubbveilederne, Gry og Trond, som vil sette i gang noen prosesser for å hjelpe oss med å  skissere en utvikling av BSI Padling. Sammen med klubbveilederne skal vi jobbe med klubben vår – hva er bra, hva er mindre bra, hvilke områder vil vi satse på og hvordan kan vi gjøre dette. Metoden er demokratisk, og vi jobber i mindre grupper sånn at alle får mulighet til å bli hørt og komme med sine synspunkt. Dette samles i plenum til slutt, og vi vil jobbe videre med disse innspillene. Målet er konkrete handlingsplaner som alle kan forholde seg til, og som strekker seg frem i tid. Som nevnt på årsmøtet, vil vi definere mer tydelig våre ønsker og mål for og med klubben – og vi vil gjerne høre fra akkurat deg! Dette opplegget fungerer best når vi er mange tilstede, og vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å være med denne kvelden.   Her kan du lese NPF sin virksomhetsplan:  http://www.padling.no/norges-padleforbund/dokumenter/   Her kan du lese litt mer om aktuelle tema som kommer inn under klubbutvikling: http://www.padling.no/klubber/klubbutvikling/

NPF Regionsmøte i Bergen 13. desember

Det er nytt NPF regionsmøte her i Bergen tirsdag 13. desember kl 18. Møte holdes hos Idrettskretsen på Brann Stadion. Regionsmøtene har til hensikt å være møtearena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for styremedlemmer og ressurspersoner for klubbene og NPF. Agenda for møtet: •Virksomhetsplanen – noen hovedpunkter fra Padletinget. •Trener- / veilederutvikling •Inkludering – hvordan jobber vi for at alle skal føle seg velkomne til padling? •Klubbutvikling – hvor vil klubben? Tilbud om klubbveiledere utdannet gjennom NIF. •Regionsutvikling – hvor vil regionen? Samarbeid på tvers av klubbene i regionene. •Aktivitetsplan 2017 – vi arbeider med ønsker og behov for 2017. •Eventuelt / Spørsmål – det blir mulighet til å ta opp andre momenter underveis. Les mer på NPF sine sider her Påmelding møte Bergen

BSI Padling medlemsmøte – «Klubben for alle. Hva er målet med vår klubb?»

Vi inviterer alle medlemmer i BSI Padling til medlemsmøte med tema – «Klubben for alle. Hva er målet med vår klubb?» Møtetid: Torsdag 6. oktober 2016, kl 17.30 – 21.30 Sted: Idrettens hus, Brann Stadion Som en oppfølging av fjorårets kontaktmøte med NPF og diskusjon på årsmøtet, har styret satt ned en gruppe bestående av Siren, Stian og Bente som fikk i oppgave å undersøke hvordan vi kan utvikle klubben. En slik oppgave kan løses best ved å involvere flest mulig av klubbens medlemmer. Dette er et viktig møte hvor vi skal jobbe med oss selv og hvordan vi ønsker at klubben vår skal utvikle seg, og vi ønsker å engasjere alle medlemmer i klubben, uavhengig av padleerfaring og ambisjoner. NPF har fokus på klubbutvikling gjennom Virksomhetsplanen og sitt generelle arbeid, og har utdannet egne klubbveiledere som kan hjelpe oss. Vi får besøk av to av disse klubbveilederne, Gry og Trond, som vil sette i gang noen prosesser for å hjelpe oss med å skissere en utvikling av BSI Padling. Sammen med klubbveilederne skal vi jobbe med klubben vår – hva er bra, hva er mindre bra, hvilke områder vil vi satse på og hvordan kan vi gjøre dette. Metoden er demokratisk, og vi jobber i mindre grupper sånn at alle får mulighet til å bli hørt og komme med sine synspunkt. Dette samles i plenum til slutt, og vi vil jobbe videre med disse innspillene. Målet er konkrete handlingsplaner som alle kan forholde seg til, og som strekker seg frem i tid. Som nevnt på årsmøtet, vil vi definere mer tydelig våre ønsker og mål for og med klubben – og vi vil gjerne høre fra akkurat deg! Opplegget fungerer best når vi er mange tilstede, og vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å være med denne kvelden.   Her kan du lese NPF sin Virksomhetsplan Her kan du lese litt mer om aktuelle tema som kommer inn under klubbutvikling   Påmelding pr mail: tilsolbben(att)gmail(dot)com Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.   Hilsen Siren, Stian og Bente

Aktivitetsledertrening onsdag 31. aug

Aktivitetsledertrening no på onsdag 31. august på Espeland (i sydenden av flyplassen), ved UiB sin forskningsstasjon. Klar til å gå på sjøen kl 18.30! Det er god parkering ved den gamle Marinbiologen som ikke er lenger… I følge planen på nettsidene våre er TS med navigering, og eg har laget en liten navigeringsløype som vi kan jobbe med denne kvelden. Ta med kart og kompass, penn og papir. Mer info er sendt til på mail ... Har noen noe innspill, tanker og/eller ideer er det bare å gi en lyd. J Håper vi sees på Espeland på onsdag! Hilsen Bente